Doručíme do 65 - 75 min
Dnes rozvážíme 10:00 - 22:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NABÍZÍME ROZVÁŽKOVOU SLUŽBU DO VĚTŠINY OBYDLENÝCH ČÁSTÍ MĚSTA A BLÍZKÉHO OKOLÍ DLE AKTUÁLNÍHO SEZNAMU ROZVOZ.

Kde je stanovena minimální cena objednávky pro rozvoz, z pravidla okrajové části města mají stanovenu vyšší částku za rozvoz. Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, stravenkami. Naši řidiči u sebe nemají více než 1000,-Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné. Není možné platit cizí měnou.

PRODUKTY

Některé výrobky nebo ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s hlavním jídlem nebo pizzou.

Přestože věnujeme maximální péči výběru surovin, kuřecí maso a uzeniny mohou obsahovat úlomky kostí.

ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

dodává jídlo vynikající kvality za použití čerstvých a kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevu nebo vrácení peněz. Místem reklamace je provozovna uvedená v kontaktech nebo telefonní kontakt objednávek, reklamace je uznatelná pouze s platnou účtenkou.

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního čísla a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na korespondenční adresu nebo e-mail. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

DODACÍ LHŮTY

Našim cílem je zajišťovat spolehlivý rozvoz ve městě, s garancí „dovozem včas“. Při zpoždění může být poskytnuta sleva. Ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit.

Aktuální doba rozvozu je řízena automaticky systémem, který hlídá vytíženost provozu. Stav aktuální doby rozvozu je vidět na stránkách. Může se pohybovat od 40-ti do 90-ti minut platí pro jídla z nabídky. Doba doručení se počítá od přijetí objednávky do telefonického oznámení k převzetí doručené objednávky zákazníkovi na jim sdělené tel. číslo nebo adresu.

Garanci doby doručení nelze dodržet při extrémní nepřízni počasí, sněhové pokrývce na vozovce, náledí, výpadku elektrického proudu, dopravních uzavírkách nebo nepříznivé dopravní situaci s ohledem na bezpečnost provozu. Garanci lze také dočasně přerušit při rekonstrukcích provozoven nebo okolí provozoven.